MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan Majlis Perbandaran Taiping
bagi tahun 2018 dipaparkan secara 6 bulan sekali.

  Januari - Jun 2018

Pencapaian Piagam Pelanggan Majlis Perbandaran Taiping
bagi tahun 2017 dipaparkan secara 6 bulan sekali.

  Januari - Jun 2017

  Julai - Disember 2017

Pencapaian Piagam Pelanggan Majlis Perbandaran Taiping
bagi tahun 2016 dipaparkan secara 6 bulan sekali.

 

 

    Januari - Jun 2015

   Julai - Disember 2014

   Jan -Jun 2014

 Julai -Disember 2013

  Januari - Jun 2013

  Januari - Disember 2012

   Januari - Oktober 2011

   Julai - Disember 2010

   Januari - Jun 2010

   Januari - Disember 2009

 

Nota :

Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini