MENU
 

Sebut Harga 18 Jun 2019 (Menyelenggara Kolam Takungan Basah (Wet Pond) di RPT AUlong Utama, Aulong)

CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KOLAM TAKUNGAN BASAH (WET POND) DI RPT AULONG UTAMA, AULONG, TERMASUK LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, MP TAIPING

Tarikh Mula : 18 Jun 2019
Tarikh Tutup : 24 Jun 2019