MENU
 

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

1. PENGENALAN EKSA

2. EKSA @ ZON BUNGA MATAHARI (BAHAGIAN UNDANG-UNDANG DAN BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT)

    2.1  CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA INDUK EKSA
    2.2  CARTA JAWATANKUASA PEMANDU EKSA
    2.3  CARTA ORGANISASI KETUA-KETUA ZON INDUK EKSA
    2.4  JAWATANKUASA EKSA ZON BUNGA MATAHARI
    2.5  JAWATANKUASA PELAKSANA EKSA ZON BUNGA MATAHARI
    2.6  MINIT MESYUARAT ZON EKSA - ZON BUNGA MATAHARI
    2.7 PELAN LANTAI ZON EKSA
    2.8 CARTA PERBATUAN EKSA 2020
    2.9 PELAN PELAKSANAAN ZON BUNGA MATAHARI
    2.10 PERSON IN CHARGE (PIC)
    2.11 SUDUT INFO 
    2.12 AKTIVITI EKSA ZON BUNGA MATAHARI               
    2.13 GOTONG-ROYONG