MENU
 

Selamat Datang ke Survei Bandar Taiping Mesra Usia!

Tuan/Puan,

Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia (MyAgeing), Universiti Putra Malaysia, dengan sokongan Majlis Perbandaran Taiping (MPT), sedang menjalankan Projek Rintis Bandar Mesra Usia di Taiping, Perak. Projek ini dibiayai oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM). 

Survei ini merupakan tinjauan awal bagi membangunkan Pelan Tindakan Bandar Taiping Mesra Usia. 

Penyertaan terbuka kepada warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas yang kini menetap di Taiping, Perak. 

Sila klik pautan ini untuk menjawab survei:

Bahasa Melayu https://forms.gle/L4541CsVy43vZxSM9

Bahasa Inggeris https://forms.gle/VPzFefc6MvU4ckvc8

Terima kasih.