MENU
 

Majlis Perbandaran Taiping telah mengedarkan bil-bil Cukai Taksiran
Penggal Kedua 2015. Kepada pemilik harta yang belum menerima bil
Cukai Taksiran, semakan boleh dibuat di Majlis Perbandaran Taiping
seperti berikut: Jabatan Penilaian dan Harta, Tingkat 4, Majlis Perbandaran Taiping
Tel : 05-8080777 Fax : 05-8068950
Kepada pemilik yang belum menjelaskan Cukai Taksiran dan mempunyai tunggakan,
sila jelaskan bagi mengelakkan tindakan sita dibuat ke atas pegangan anda.
Majlis Perbandaran Taiping mengucapkan Terima Kasih kepada pembayar
Cukai Taksiran. "BAYARLAH CUKAI TAKSIRAN UNTUK KESEJAHTERAAN
BANDAR KITA"

Projek Inovasi 2015:

Smart-Kiosk

Pembayaran Cukai Taksiran secara Tunai dan Cek melalui mesin kiosk bayaran
yang terletak di Aras G, Bangunan Majlis Perbandaran Taiping beroperasi 24 jam.