MENU

 

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) bagi Pejabat Majlis Perbandaran Taiping ialah

Nama           :  
Emel :  
No. Telefon : 05-8063003
No. Faks : 05-8063000

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

a.  Membantu dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
b.  Menentukan keperluan keselamatan ICT;
c.  Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT Majlis Perbandaran Taiping serta pengurusan risiko dan pengauditan;
d.  Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Majlis Perbandaran Taiping