MENU
 
  • Merancang dan mengawal pembangunan termasuk meluluskan Pelan Susunatur, Pelan Pertapakkan dan Pelan Pinta Ukur
  • Mengawal bangunan termasuk meluluskan Pelan Bangunan.
  • Permohonan Permit dan mengeluarkan Sijil kelayakkan Menduduki.
  • Melesen dan mengawal premis perniagaan, permit sementara, lesen penjaja dan iklan.
  • Memberi perkhidmatan, kawalan mutu makanan, kebersihan pusat jualan makanan dan kawalan penyakit berjangkit.
  • Menyelia dan menyelenggara pengindahan bandar dan lanskap yang menarik.
  • Membina dan menyelenggara, sistem saliran dan menguruskan sistem trafik.
  • Menyediakan dan menyelenggarakan kemudahan awam seperti pasar, dewan, kompleks sukan, kolam renang, taman permainan kanak-kanak, perhentian bas dan lain-lain kemudahan rekreasi, lipurdiri dan istirehat.
  • Mengurus dan menyelenggara zoo dengan baik.
  • Mempertingkatkan kemudahan-kemudahan asas dan sosioekonomi penduduk ke taraf yang lebih tinggi dari semasa ke semasa.