MENU

BERUSAHA UNTUK MENGAWAL PEMBINAAN BANGUNAN BI KAWASAN MAJLIS MENGIKUT PIAWAIAN DAN DASAR MAJLIS

Keputusan bagi permohonan akan diberi dalam tempoh yang disebutkan di bawah ini tertakluk kepada syarat bahawa semua majlis dipatuhi dan dokumen-dokumen yang diperlukan adalah lengkap.

  1. Bangunan sekim dan baru/pengubahsuaian bukan kediaman. Permohonan pelan bangunan diputuskan dalam tempoh 2 bulan (45 hari bekerja).
  2. Bangunan kediaman kurang daripada 4 unit, permohonan pelan bangunan diputuskan dalam tempoh 6 minggu.

       Permohonan sijil Perakuan Siap Kerja Bangunan. Keputusan diberikan dalam tempoh 22 hari bekerja.

   • Permohonan Sijil Perakuan Siap kerja Bangunan. Keputusan diberikan dalam tempoh 22 hari bekerja.
   • Pengubahsuaian bangunan kediaman dan bukan kediaman. Permohonan pelan bangunan diputuskan dalam tempoh 22 hari bekerja.
   • Sijil Siap Kerja. Permohonan diputuskan dalam tempoh 22 hari bekerja.
   • Sijil Kelayakan Menduduki. Permohonan akan diputuskan dalam tempoh 14 hari bekerja.
   • Pengesahan semula pelan. Permohonan akan diputuskan dalam tempoh 22 hari bekerja.
   • Pembayaran balik wang cagaran. Permohonan akan diputuskan dalam tempoh 22 hari bekerja.
   • Permit Bangsal Sementara dan meletak bahan binaan. Permohonan akan diputuskan dalam tempoh 1 hari.