MENU

JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN BANDAR

AM (PERANCANGAN PEMBANGUNAN BANDAR)

Keputusan bagi permohonan-permohonan akan diberi dalam tempoh yang disebutkan ini tertakluk kepasa syarat bahawa semua permohonan serta dokumen adalah lengkap dan sempurna.

Semua permohonan Pelan Kebenaran Merancang yang lengkap seperti berikut:

 1. Pelan Susunatur dalam tempoh 3 bulan.
 2. Pelan Pertapakan dalam tempoh 45 hari bekerja.
 3. Pelan Pinta Ukur dalam tempoh 22 hari bekerja.
 4. Perlanjutan Kebenaran Merancang dalam tempoh 45 hari    bekerja.
 5. Rayuan kepada Arahan dan syarat adalah dalam tempoh 45 hari bekerja.

5.1.2    Permohonan Pelan Landskap adalah dalam tempoh 1 bulan.
5.1.3    Semua permohonan dari Jabatan Luar berkaitan dengan Permohonan Tanah, Tukar Syarat dan Penyatuan Tanah akan diputuskan dalam tempoh 21 bulan bekerja.

   1. Semua permohonan penamaan taman dan jalan akan diputuskan dalam tempoh 30 hari bekerja.
   2.  Memberi ulasan berhubung permohonan lesen perniagaan dalam tempoh 5 hari bekerja.

5.2       PENYELENGGARAAN TAMAN DAN REKREASI

    • Tempahan dewan dan gelanggang sukan boleh diluluskan semasa permohonan dibuat.
    • Pemotongan rumput di Taman Tasik Taiping dilakukan 2 kali sebulan.
    • Pembersihan sampah sarap di Taman Tasik Taiping dilakukan setiap hari.
    • Semua ulasan yang berkaitan dengan pelan lanskap akan diputuskan dalam tempoh 30 hari bekerja.
    • Pembersihan daun dan ranting pokok ditepi jalan yang tumbang disiapkan dalam tempoh 48 jam.