MENU

AM

   1. Memberi perkhidmatan memotong rumput 2 kali sebulan bagi laluan utama dan sebulan sekali di lain-lain kawasan.
   2. Memberi pekhidmatan pungutan sampah pada setiap hari di pusat Bandar dan selang sehari di lain-lain kawasan.
   3. Memberi perkhidmatan menyapu jalan pada setiap hari di pusat Bandar dan kawasan awam.
   4. Setiap longkang di bersih sekurang-kurangnya 2 kali sebulan di pusat Bandar dan sekali dalam sebulan di lain- lain kawasan.
   5. Pasar awam yang dikendalikan oleh Majlis dibersihkan pada setiap hari.

KESIHATAN/PERLESENAN

BERUSAHA UNTUK BERKHIDMAT KEARAH PENCAPAIAN YANG BERKUALITI DALAM MUTU KESIHATAN MENERUSI PERLESENAN DAN PENGUATKUASAAN

Keputusan bagi permohonan baru dan pengeluaran lessen/permit akan diberi dalam tempoh yang disediakan dibawah ini tertaluk kepada syarat bahawa semua dokumen yang diperlukan adalah lengkap dan sempurna dan selepas pengesahan syarat telah dipatuh

MEMBERI KEPUTUSAN PERMOHONAN IKLAN DALAM TEMPOH BERIKUT:

 1. Iklan premis dalam tempoh 21 hari bekerja.
 2. Billboard dalam tempoh 22 hari bekerja (Jabatan Perancang – Ulasan Tapak)
 3. Kain rentang dalam tempoh 1 hari bekerja.

MEMBERI KEPUTUSAN PERMOHONAN LESEN PENJAJA DALAM TEMPOH BERIKUT:

 1. i.          Gerai tepi jalan dalam tempoh 15 hari bekerja.
  ii.         Memberi keputusan dalam tempoh 15 hari bekerja.
  iii.        Penjaja bergerak dalam tempoh 15 hari bekerja.
 2. Memberi keputusan lessen premis makanan dalam tempoh 22 hari bekerja.
 3. Memberi keputusan permohonan lesen tred perniagaan & perusahaan dalam tempoh 22 hari bekerja.
 4. Memberi keputusan permohonan lessen pasar dalam tempoh 15 hari bekerja.
 5. Bagi tujuan pembatalan lessen, keputusan diberi dalam tempoh 15 hari bekerja.