MENU
 

Majlis Perbandaran Taiping (MPT) ditubuhkan pada 1 September 1979 hasil dari termaktubnya Akta 171, Akta Kerajaan Tempatan pada tahun 1976. Kini MPT dengan keluasan 1350.568 km persegi adalah gabungan dari lapan Lembaga Pengurusan Kerajaan Tempatan. Kawasan ini merangkumi kawasan bandar serta kawasan pinggir bandar.
Berikut adalah sejarah perkembangan pentadbiran Taiping :

* 1874 Penubuhan Lembaga Kebersihan / Kesihatan (Sanitary Board)

* 1930 Lembaga Bandaran ditubuhkan melalui Akta Lembaga Bab 137

* 1956 Majlis Perbandaran Berautonomi Kewangan (Keluasannya ialah 33.67 km persegi)

* 1/7/1977 Lembaga Pengurusan Kerajaan Tempatan (Keluasannya ialah 33.67 km persegi)

* 1/9/1979 Penubuhan Majlis Perbandaran Taiping (Keluasannya ialah 139.89 km persegi)

* 01/07/2016 Pertambahan  Kawasan Keluasan Daerah Larut Matang 1350.568 km persegi

Pada dasarnya bidang tugas Majlis Perbandaran Taiping adalah melibatkan perancangan dalam mencorakkan pembangunan masa depan kawasan Majlis dan memberikan perkhidmatan perbandaran utuk memenuhi keperluan asas semasa penduduk di kawasan Majlis. Bagi mencapai hasrat ini, MPT telah menetapkan misinya iaitu menjadikan kawasan Majlis Perbandaran Taiping sebagai kawasan yang permai, bersih, indah, teratur dan dinamik.

Slogan

Perkhidmatan Berkualiti, Pelanggan Berpuas Hati

Wawasan

Memastikan Majlis Perbandaran Taiping sentiasa berdaya maju supaya Bandar Taiping selesa untuk didiami

Falsafah

Cemerlang Sepanjang Masa.

Dasar Kualiti

Mewujudkan satu sistem pengurusan yang komited untuk menghasilkan perkhidmatan yang cekap bagi mencapai kepuasan hati pelanggan mengikut piawaian yang telah ditetapkan.

Matlamat

Menentukan keselesaan penduduk di dalam kawasan Majlis Perbandaran Taiping melalui peningkatan mutu perkhidmatan, perancangan dan pengawalan mengikut keperluan semasa, selaras dengan dasar kerajaan masa kini.

Kawasan Pentadbiran

Kawasan pentadbiran MPT terdiri daripada 12 mukim iaitu :-

1.

Batu Kurau

7.

Pengkalan Aur

2.

Kamunting

8.

Simpang

3.

Assam Kumbang

9.

Sungai Limau

4.

Jebong

10.

Bukit Gantang

5.

Tupai

11.

Trong

6.

Bandar Taiping

12.

Sungai Tinggi

 

Keseluruhan kawasan pentadbiran Majlis ialah 1350.568 km persegi. Kira-kira  km persegi adalah kawasan operasi iaitu kawasan yang diberi perkhidmatan dan dikenakan cukai taksiran tahunan sementara  km persegi adalah kawasan kawalan iaitu kawasan yang tidak diberi perkhidmatan tetapi pembangunan terkawal.

 

Jumlah Penduduk

198,112 ORANG

Jumlah Pegangan

53,200

Jumlah Kedai

4,319 BUAH

Jumlah Taman Perumahan

234

Kawasan Pentadbiran

  • Kawalan (kawasan yang tidak diberi perkhidmatan tetapi pembangunan terkawal) 1,221.11 km    persegi .
  • Kawalan operasi 129.45 km persegi.
  • Rancangan Tempatan 125.00 km persegi bersamaan 12,500 hektar
  • Larut Matang 1355.99 km persegi bersamaan 135,599 hektar

Penduduk
Mengikut bancian 2010, penduduk Majlis Perbandaran Taiping adalah seramai 326,476 orang. 

Perkara

Larut Matang

MPT

Penduduk

326,476

245,015

Bilangan Kediaman

273,641

51,530

Jumlah Isi Rumah

61,888

42,274

Iklim
Taiping merupakan bandar yang mempunyai kelembapan paling tinggi dengan suhu 27.7 darjah Celcius manakala purata hujan adalah 4199mm setahun.

Sistem Pentadbiran

Majlis Perbandaran Taiping mempunyai kuasa autonomi dari segi kewangan dan merupakan sebuah organisasi yang memberikan perkhidmatan pihak berkuasa tempatan di Bandar Taiping dan kawasan-kawasan operasinya. Keluasan keseluruhan kawasan MPT kini menjangkau 116.46 km persegi dan sebagai merealisasikan misi dan wawasan iaitu menjadikan Taiping sentiasa berdaya maju menerusi perkhidmatan yang cekap, mesra dan berkualiti, MPT telah mengatur strategi pengurusan dan pentadbirannya sejajar dengan perkembangan dan keperluan semasa.

Majlis Perbandaran Taiping mengamalkan 3 peringkat pentadbiran dan pengurusan iaitu:-

Majlis Menggubal dasar dan membuat keputusan
Majlis terdiri daripada seorang Yang DiPertua Majlis Perbandaran Taiping dan 24 orang Ahli Majlis yang dilantik sebagai mewakili masyarakat tempatan.

Jawatankuasa Penasihat dan Teknikal
Tujuan-tujuan Am.
• Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun .
• Pengangkutan dan Lalulintas.
• Kesihatan, Perlesenan dan Penjaja.
• Pengindahan, Rekreasi, Zoo dan Pelancongan.
• Jawatankuasa Kebersihan dan Perkhidmatan Bandar.
• Jawatankuasa Pembangunan Projek.
• Jawatankuasa Membuka Tender.
• Jawatankuasa Perancangan dan Kawalan Pembangunan.
• Lembaga Tender.
• Lembaga Perlantikan dan Kenaikan Pangkat.
• Lembaga Tatatertib.
• Lembaga Perlupusan.
• Mesyuarat Penuh.

Pengurusan Perlaksanaan dan Penilaian
9 buah jabatan dalam Majlis Perbandaran diamanahkan untuk melaksana serta menguatkuasakan dasar dan keputusan yang telah dibuat oleh Majlis.

Bagi mengawal pembangunan gunatanah yang teratur, kawasan-kawasan mengikut zon telah dikenalpasti iaitu :-

Zon Industri

Kawasan Kamunting, Tupai, Perindustrian Simpang dan Kampung Boyan (Industri Ringan).

Zon Rekreasi

Kawasan Kamunting, Tupai, Perindustrian Simpang dan Kampung Boyan (Industri Ringan).

Zon Perdagangan

Bandar Taiping, Kamunting dan Simpang.

Zon Kediaman

Di sekitar kawasan Simpang, Kamunting, Pengkalan Aur dan Assam Kumbang

Zon Perlancongan

Trong, Batu Kurau, Matang dan Changkat Jering.