MENU
 
  • Mempertingkatkan mutu kehidupan melalui perkhidmatan dan kemudahan perbandaran yang terbaik dan berkualiti.
  • Memainkan peranan sebagai jentera kerajaan bagi mencapai matlamat Dasar Pembangunan Nasional (DPN).
  • Mengawal dan merancang semua pembangunan yang ada di dalam bidang kuasa Majlis Perbandaran Taiping mengikut dasar-dasar Majlis.
  • Menggalakkan pembangunan sosial, fizikal, ekonomi dan pembangunan kegunaan tanah secara teratur, cekap dan ekonomikal.
  • Menyediakan dan melaksanakan kemudahan infrastruktur, serta menyelenggara ke tahap yang sempurna.
  • Mengadakan projek landskap dan pengindahan serta menyelenggara kemudahan-kemudahan rekreasi, lipurdiri, taman awam supaya dapat mewujudkan suasana alam semulajadi yang harmoni.
  • Menentukan pengurusan dan pentadbiran jabatan-jabatan Majlis berjalan dengan bersih, cekap, berkesan dan sistematik
  • Mewujudkan perhubungan yang baik di antara jabatan-jabatan, agensi - agensi yang terlibat dengan hal-hal urusan Majlis.
  • Mengawal dan memastikan kebersihan dan kesihatan di kawasan Majlis sentiasa terjamin.
  • Menyedia dan mengadakan program kerjasama kemasyarakatan demi kesejahteraan dan kualiti hidup yang tinggi dan mampan.