MENU

Mudah, Cepat, Mesra Pelanggan

Kami akan memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada Perkhidmatan Teras dan Semua Proses Utama Majlis Perbandaran Taiping.

Perkhidmatan Teras:

Pengurusan Perkhidmatan Perbandaran, Kawalan Perancangan  dan Pembangunan.  

Perkhidmatan Teras:

Proses-proses Utama:
1.   Pengurusan Am
2.   Perancangan dan Kawalan Pembangunan
3.   Pengawalan dan Penggalakkan Perniagaan
4.   Pengurusan Cukai Taksiran dan Harta
5.   Memberi Perkhidmatan Perbandaran
6.   Penyediaan dan Penyelenggaraan Infrastruktur dan Kemudahan Awam
7.   Pengurusan Kewangan
8.   Penguatkuasaan Undang-Undang
9.   Pengurusan Zoo Taiping dan Night Safari dan Penggalakan Pelancongan

Standard Perkhidmatan kami adalah berasaskan kepada kecekapan, keberkesanan dan prinsip  penambahbaikan berterusan sistem penyampaian ke arah peningkatan kepuasan hati pelanggan.
 

Piagam Pelanggan Bagi Setiap Jabatan

       Jabatan Yang Dipertua
       Jabatan Khidmat Pengurusan
       Jabatan Akaun & Kewangan
       Jabatan Penilaian & Harta
       Jabatan Perkhidmatan Bandar & Kesihatan
       Jabatan Pelesenan dan Penguatkuasaan
       Jabatan Perancangan Pembangunan Bandar
       Jabatan Kejuruteraan
       Jabatan Zoo & Night Safari
      
Bahagian Bangunan