MENU
 


Mudah, Cepat, Mesra Pelanggan

Kami akan memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada Perkhidmatan Teras dan Semua Proses Utama Majlis Perbandaran Taiping.

Perkhidmatan Teras:

Pengurusan Perkhidmatan Perbandaran, Kawalan Perancangan  dan Pembangunan.  

Perkhidmatan Teras:

Proses-proses Utama:
1.   Pengurusan Am
2.   Perancangan dan Kawalan Pembangunan
3.   Pengawalan dan Penggalakkan Perniagaan
4.   Pengurusan Cukai Taksiran dan Harta
5.   Memberi Perkhidmatan Perbandaran
6.   Penyediaan dan Penyelenggaraan Infrastruktur dan Kemudahan Awam
7.   Pengurusan Kewangan
8.   Penguatkuasaan Undang-Undang
9.   Pengurusan Zoo Taiping dan Night Safari dan Penggalakan Pelancongan

Standard Perkhidmatan kami adalah berasaskan kepada kecekapan, keberkesanan dan prinsip  penambahbaikan berterusan sistem penyampaian ke arah peningkatan kepuasan hati pelanggan.
 

Piagam Pelanggan Bagi Setiap Jabatan

       Jabatan Khidmat Pengurusan
       Jabatan Akaun & Kewangan
       Jabatan Penilaian & Harta
       Jabatan Perkhidmatan Bandar & Kesihatan
       Jabatan Pelesenan dan Penguatkuasaan
       Jabatan Perancang dan Pembangunan Bandar
       Jabatan Kejuruteraan
       Jabatan Zoo  
       Bahagian Undang-Undang
       Bahagian Korporat, Perhubungan Awam dan Pelancongan
       Bahagian Pusat Setempat
       Bahagian Teknologi Maklumat
       Bahagian Integriti dan Audit Dalam
       Bahagian Pengurusan Bukit Larut
       Bahagian Bangunan
       Bahagian Landskap
       Bahagian Kualiti
       Bahagian Penguatkuasa dan Keselamatan