MENU
 

VISI

MENJADIKAN TAIPING SEBUAH BANDARAYA YANG PROGRESIF, MAMPAN DAN SEJAHTERA MENJELANG TAHUN 2030

MISI

MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN MELALUI INOVASI DALAM PENDIGITILAN BAGI MENCAPAI TARAF HIDUP YANG BERKUALITI KEARAH KESEJAHTERAAN DAN KELESTARIAN WARISAN.

FALSAFAH/SLOGAN MPT

" MPT CEMERLANG SEPANJANG MASA"

DASAR KUALITI MAJLIS PERBANDARAN TAIPING

Mewujudkan satu Sistem Pengurusan Perkhidmatan Perbandaran yang cekap dan berkesan, ke arah melahirkan penduduk yang harmoni dengan menyediakan kemudahan asas yang mencukupi dan terancang bagi mencapai kepuasan pelanggan serta menjadikan Taiping sebuah Bandar yang beridentiti, selesa dan sejahtera. Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MPT yang dilaksanakan adalah berlandaskan kepada amalan-amalan kualiti menyeluruh yang berterusan berdasarkan keperluan MS ISO 9001: 2015 demi kecemerlangan MPT.

Slogan Q

'PERKHIDMATAN BERKUALITI PELANGGAN BERPUAS HATI'

DASAR Q

MPT komited kepada proses penyampaian perkhidmatan perbandaran yang cemerlang, cepat, cekap dan berkesan. Ini akan dilaksanakan bagi memenuhi keperluan pelanggannya berasakan piawaian kualiti yang diiktiraf.

MPT juga komited melaksanakan penambahbaikan secara berterusan dan transformasi ke arah meningkatkan keberkesanan sistem pengurusan kualitinya.