MENU

PROJEK/PEMBANGUNAN

MEMASTIKAN PROJEK PEMBANGUNAN MAJLIS, DIURUS MENGIKUT PRINSIP-PRINSIP PENGURUSAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMENUHI KEHENDAK PELANGGAN DENGAN KOS BERPATUTAN

 

KEPUTUSAN BERIKUT DIBERIKAN BAGI SEMUA PERMOHONAN YANG LENGKAP DAM MEMATUHI SYARAT-SYARAT KELAYAKAN

   1. Permohonan kelulusan Pelan Kerja Tanah diputuskan dalam tempoh 2 bulan.
   2. Permohonan Pelan Jalan dan Perparitan dalam tempoh 2 bulan.
   3. Surat perakuan siap kerja tanah/jalan dan perparitan. Keputussan diberikan dalam tempoh 22 hari bekerja.
   4. Pengesahan pelan rekabentuk struktur diputuskan dalam tempoh 10 hari bekerja.

PENYELENGGARAAN

 • Mempamerkan tawaran sebutharga dan tender di papan kenyataan dalam tempoh 5 hari daripada tarikh ianya dibuka.
 • Ulasan Pelan Susunatur dikemukakan dalam tempoh 15 hari bekerja daripada tarikh ianya diterima.
 • Penyelenggaraan tandas awam bangunan Majlis dilaksanakan setiap hari mengikut jadual yang ditetapkan.