MENU
 

RANCANGAN TEMPATAN LARUT MATANG 2035
Dimaklumkan Program Publisiti dan Penyertaan Awam bagi Rancangan Tempatan Larut Matang 2035 (Pengubahan 1) sedang diadakan bermula dari 2 Disember 2019 hingga 2 Januari 2020, Masa 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Semakan dan Bantahan boleh dibuat di lokasi seperti di bawah.

Tingkat 6, Jabatan Perancangan dan Pembangunan Bandar, Majlis Perbandaran Taiping.

PlanMalaysia Perak, Tingkat 3, Bangunan Seri Perak, Jalan Panglima Bukit Gantang, Ipoh, Perak.

mpt