MENU
 
Tajuk
SEBUT HARGA 29 MAC 2021 (MENAIK TARAF 7 BUAH KURUNGAN PAMERAN BURUNG ENGGANG SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI ZOO TAIPING & NIGHT SAFARI) [Edit]
SEBUT HARGA 10 MAC 2021 (MEMBEKAL, MENCETAK DAN MENGHANTAR KUPON TEMPAT LETAK KERETA BERGORES MAJLIS PERBANDARAN TAIPING BAGI TAHUN 2021) [Edit]
SEBUT HARGA 4 MAC 2021 (MENAIK TARAF LONGKANG BAGI MENGATASI MASALAH BANJIR DI JALAN KAMUNTING LAMA, MP TAIPING) [Edit]
SEBUT HARGA 4 MAC 2021 (MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONG SAMPAH JENIS RORO UNTUK MAJLIS PERBANDARAN TAIPING TAHUN 2021) [Edit]
SEBUT HARGA 24 FEBRUARI 2021 (KERJA-KERJA MEMBINA INFRASTRUKTUR JALAN DAN 'WASHING BAY' DI TAPAK PELUPUSAN SISA PEPEJAL MAJLIS PERBANDARAN TAIPING, PERAK) [Edit]
SEBUT HARGA 22 FEBRUARI 2021 (PENYEDIAAN TAPAK KONKRIT TONG RORO, BAGI MAJLIS PERBANDARAN TAIPING) [Edit]
SEBUT HARGA 24 FEBRUARI 2021 (MEMBINA TEMPAT LETAK KENDERAAN DI WISMA PERBANDARAN TAIPING DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN (6 PETAK)) [Edit]
IKLAN PENYEWAAN HARTA MAJLIS ( TARIKH BUKA 22 FEBRUARI  - 5 MAC 2021) [Edit]
SEBUT HARGA 19 FEBRUARI 2021 (KONTRAK BULANAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM LIF PENUMPANG, 2 NOS, DI PLAZA PERBANDARAN TAIPING UNTUK MAJLIS PERBANDARAN TAIPING (2021-2024) [Edit]
SEBUT HARGA 19 FEBRUARI 2021 (KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENYELENGGARA SISTEM BEKALAN ELEKTRIK TERMASUK KELENGKAPAN SERTA YANG LAIN-LAIN BERKAITAN DI KAWASAN-KAWASAN MILIK MAJLIS PERBANDARAN TAIPING (2021-2023) [Edit]