MENU
 

KENYATAAN TAWARAN 1 JULAI 2019 (PERKHIDMATAN PEMUNGUTAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH DI DALAM KAWASAN MAJLIS PERBANDARAN TAIPING)

Satu taklimat akan diadakan pada tarikh 9 JULAI 2019, jam 10.00 pagi di Tingkat 7, Penthouse, Wisma Perbandaran Taiping, Jalan Taming Sari, 34000 Taiping. Kehadiran adalah diwajibkan bagi kontraktor yang ingin memasuki tender ini. Wakil adalah tidak dibenarkan.

Dokumen Tender boleh diperolehi daripada waktu pejabat mulai 9 JULAI 2019 sehingga 31 JULAI 2019 antara jam 8.00 PAGI sehingga 4.00 PETANG di Jabatan Perkhidmatan Bandar dan Kesihatan, Tingkat 2, Wisma Perbandaran Taiping, Jalan Taming Sari, 34000 Taiping, Perak.

Dokumen Tender yang telah sempurna diisi dan ditandatangani hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri yang ditulis No. Tender di penjuru sebelah kiri sampul berkenaan. Dokumen tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Jabatan Kewangan, Tingkat 1, Wisma Perbandaran, Majlis Perbandaran Taiping pada atau sebelum jam 12.00 tengahari pada tarikh 31 JULAI 2019. Dokumen Tender yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan dan ditolak

NO. RUJUKAN TAWARAN

BUTIRAN-BUTIRAN TAWARAN

HARGA DOKUMEN TAWARAN

MPT/JPBK/T/69/19

Kerja-Kerja Perkhidmatan Pemungutan dan Pengangkutan Sampah Bagi Kawasan 1 ZON A Di Majlis Perbandaran Taiping Selama Dua (2) Tahun

RM 150.00 senaskhah

MPT/JPBK/T/70/19

Kerja-Kerja Perkhidmatan Pemungutan dan Pengangkutan Sampah Bagi Kawasan 2 ZON B Di Majlis Perbandaran Taiping Selama Dua (2) Tahun

MPT/JPBK/T/71/19

Kerja-Kerja Perkhidmatan Pemungutan dan Pengangkutan Sampah Bagi Kawasan 3 ZON C Di Majlis Perbandaran Taiping Selama Dua (2) Tahun

MPT/JPBK/T/72/19

Kerja-Kerja Perkhidmatan Pemungutan dan Pengangkutan Sampah Bagi Kawasan 4 ZON D Di Majlis Perbandaran Taiping Selama Dua (2) Tahun

MPT/JPBK/T/73/19

Kerja-Kerja Perkhidmatan Pemungutan dan Pengangkutan Sampah Bagi Kawasan 5 ZON E Di Majlis Perbandaran Taiping Selama Dua (2) Tahun

MPT/JPBK/T/74/19

Kerja-Kerja Perkhidmatan Pemungutan dan Pengangkutan Sampah Bagi Kawasan 6 ZON F Di Majlis Perbandaran Taiping Selama Dua (2) Tahun

MPT/JPBK/T/75/19

Kerja-Kerja Perkhidmatan Pemungutan dan Pengangkutan Sampah Bagi Kawasan 7 ZON G Di Majlis Perbandaran Taiping Selama Dua (2) Tahun