MENU
 

KENYATAAN TENDER 19 NOVEMBER 2020 (KERJA PENYELENGGARAAN HARIAN DI TAPAK PELUPUSAN SISA PEPEJAL MAJLIS PERBANDARAN TAIPING TAHUN 2021)

CADANGAN KERJA PENYELENGGARAAN HARIAN DI TAPAK PELUPUSAN SISA PEPEJAL MAJLIS PERBANDARAN TAIPING TAHUN 2021

Tarikh Mula Dokumen Dijual  : 19 November 2020 hingga 4 Disember 2020
Tarikh Tutup : 9 Disember 2020