MENU
 

KENYATAAN TENDER 27 NOVEMBER 2019 (CADANGAN KERJA PENYELENGGARAAN HARIAN DI TAPAK PELUPUSAN SISA PEPEJAL MPT TAHUN 2020)

CADANGAN KERJA PENYELENGGARAAN HARIAN DI TAPAK PELUPUSAN SISA PEPEJAL MPT TAHUN 2020

Tarikh Mula : 27 November 2019
Tarikh Tutup : 17 Disember 2019