MENU
 

KENYATAAN TENDER 8 JULAI 2020 (PERKHIDMATAN TRAM DI ZOO TAIPING, MAJLIS PERBANDARAN TAIPING)

Naskah Meja Tender akan dipamerkan mulai 8 Julai 2020 hingga 3 Ogos 2020.
Dokumen Tender akan dijual mulai 13 Julai 2020 mengikut waktu pejabat sehingga 3 Ogos 2020.

Taklimat tender dan lawatan tapak akan diadakan pada 14 Julai 2020 jam 9:00 pagi bertempat di Dataran Pavillion, Jabatan Zoo. Taklimat adalah DIWAJIBKAN dan hanya penama yang dinyatakan di dalam Sijil Kewangan sahaja dibenarkan menghadiri taklimat tender.

TARIKH TUTUP : 3 Ogos 2020