MENU
 

Tarikh : 13.9.2017
Lokasi : Jalan Simpang dan Kg Baru Simpang, Taiping
Nama Pegawai / Ahli Majlis (yang menyertai lawatan)
1. Yang Dipertua Majlis Perbandaran Taiping
2. Setiausaha Majlis Perbandaran Taiping
3. En. Kamaruzzaman Bin Haji Kamari, Pengarah Kejuruteraan
4. En. Ami Faizul Bin Yaacob, Pengarah Perkhidmatan Bandar dan Kesihatan
5. En. Norhisham Bin Haron, Ketua Bahagian Bangunan
6. Clr. En. Teoh Ah Ba
7. Clr. En. Teh Hung Leng
8. Clr. En. Lau Teck Chong
9. Clr. En. Ong Kah Hin

Cadangan/Laporan :
Masalah parit utama dan kawasan berhampiran air bertakung dan tidak mengalir.

Tindakan:
Membina culvert baru dan kenalpasti rizab parit yang bersesuaian untuk tujuan pengaliran yang sempurna