MENU
 

Pemberitahuan:

Pemeriksaan Awam ke atas Draf Rancangan Kawasan Khas Warisan Bandar Taiping 2.0

Orang awam adalah dijemput untuk membuat pemeriksaan laporan dan mengemukakan bantahan atau representasi boleh dibuat melalui BORANG BANTAHAN AWAM, surat atau memorandum sebelum atau pada 31 Disember 2021.

BANTAHAN AWAM KINI SECARA DALAM TALIAN:

http://epublisiti.townplan.gov.my/publisiti/

mpt