MENU

Sebut Harga 12 September 2018 (Membekal, Memasang, Menyelenggara Sistem Bekalan Elektrik)

KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG, MENYELENGGARA SISTEM BEKALAN ELEKTRIK TERMASUK KELENGKAPAN DI BANGUNAN-BANGUNAN SERTA LAIN-LAIN YANG BERKAITAN KAWASAN SELENGGARAAN MAJLIS PERBANDARAN TAIPING (2018-2019)

Tarikh Mula : 12 September 2018
Tarikh Tutup : 20 September 2018