MENU

Sebut Harga 4 April 2019 (Perkhidmatan Membersih, Memotong Rumput dan Mencuci Longkang Utama (Monsoon Drain) )

MPT/JPBK/S/28/19 - SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBERSIH, MEMOTONG RUMPUT DAN MENCUCI LONGKANG UTAMA (MONSOON DRAIN) BAGI KAWASAN ZON A, ZON B, ZON C DAN ZON D SELAMA SATU (1) TAHUN

MPT/JPBK/S/29/19 - SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBERSIH, MEMOTONG RUMPUT DAN MENCUCI LONGKANG UTAMA (MONSOON DRAIN) BAGI KAWASAN ZON E, ZON F DAN ZON G SELAMA SATU (1) TAHUN

MPT/JPBK/S/30/19 - SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBERSIH KAWASAN, PEMBERSIHAN JALAN, MEMOTONG RUMPUT DAN MENCUCI LONGKANG BAGI KAWASAN ZON C  SELAMA SATU (1) TAHUN

Naskah Meja Sebut Harga akan mula dipamerkan mulai 4 APRIL 2019 pada waktu pejabat di Jabatan Perkhidmatan Bandar dan Kesihatan, Tingkat 2, Wisma Perbandaran Taiping, Majlis Perbandaran Taiping

Satu taklimat akan diadakan pada tarikh 15 April 2019, jam 10:00 pagi di TIngkat 7, Penthouse, Wisma Perbandaran Taiping, Jalan Taming Sari, 34000 Taiping. Kehadiran adalah diwajibkan bagi kontraktor yang ingin memasuki sebut harga ini.

Tarikh Tutup : 22 APRIL 2019