MENU
 

SEBUT HARGA (KERJA ELEKTRIK - MEMBEKAL, MEMASANG, MENYELENGGARA PEPASANGAN ELEKTRIK DAN LAIN-LAIN BERKAITAN UNTUK ZOO TAIPING & NIGHT SAFARI DI MAJLIS PERBANDARAN TAIPING 2020-2021)

KONTRAK TAHUNAN KERJA ELEKTRIK - MEMBEKAL, MEMASANG, MENYELENGGARA PEPASANGAN ELEKTRIK DAN LAIN-LAIN BERKAITAN UNTUK ZOO TAIPING & NIGHT SAFARI DI MAJLIS PERBANDARAN TAIPING (2020-2021)

Tarikh Mula : 7 September 2020
Tarikh Tutup : 14 September 2020