MENU

WORLD URBAN FORUM KE 9 (WUF 9)

PERSATUAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN MALAYSIA (MALAYSIAN ASSOCIATION OF LOCAL AUTHORITIES-MALA)

Perhatian kepada Semua Ahli Persatuan Pihak Berkuasa Tempatan Malaysia (MALA) adalah dengan ini dijemput untuk menyertai forum ini. Pendaftaran bagi penyertaan adalah percuma dan boleh dibuat melalui 'link' berikut:

http://www.wuf9.org/registration

Tarikh akhir pendaftaran ialah pada 15 Disember 2017

Butir-butir lanjut mengenai Forum ini pula boileh dilayari melalui 'link' :

http://www.wuf9.org