MENU
 
Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian JAN 2013 PERATUS FEB 2013 PERATUS MAC 2013 PERATUS
1 Pos Online 3814 97% 2227 94% 247 88%
2 Bank Islam 76 1% 115 3% 29 10%
3 Sistem e-Bayar 0 0 6 1% 0 0
 4 Sistem e-Aduan 7 1% 15 1% 5 1%
5 My Bayar 0 0 0 0 0 0
6 Maklumbalas (FMS) 2 1% 1 1% 4 1%
7 Lesen Online 0 0 0 0 0 0
8 OSC Online 0 0 0 0 0 0
9 Sistem Pertukaran Alamat Pos Cukai Taksiran 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 3894 100% 2364 100% 280 100%

 

Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian APR 2013 PERATUS MEI 2013 PERATUS JUN 2013 PERATUS
1 Pos Online 868 93% 180 87% 147 79%
2 Bank Islam 41 4% 0 0 0 0
3 Sistem e-Bayar 2 1% 2 1% 1 1%
 4 Sistem e-Aduan 7 2% 12 12% 37 20%
5 My Bayar 0 0 0 0 0 0
6 Maklumbalas (FMS) 0 0 0 0 0 0
7 Lesen Online 0 0 0 0 0 0
8 OSC Online 0 0 0 0 0 0
9 Sistem Pertukaran Alamat Pos Cukai Taksiran 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 925 100% 194 100% 185 100%