MENU
 
Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian JUL 2013 PERATUS OGO 2013 PERATUS SEPT 2013 PERATUS
1 Pos Online 155 67% 98 55% 103 60%
2 Bank Islam 10 4% 12 7% 15 9%
3 Sistem e-Bayar 4 1% 13 8% 1 1%
 4 Sistem e-Aduan 60 28% 56 30% 50 30%
5 My Bayar 0 0 0 0 0 0
6 Maklumbalas (FMS) 0 0 0 0 0 0
7 Lesen Online 0 0 0 0 0 0
8 OSC Online 0 0 0 0 0 0
9 Sistem Pertukaran Alamat Pos Cukai Taksiran 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 229 100% 179 100% 169 100%

 

Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian OKT 2013 PERATUS NOV 2013 PERATUS DIS 2013 PERATUS
1 Pos Online 120 83% 141 81% 152 75%
2 Bank Islam 15 10% 21 12% 30 14%
3 Sistem e-Bayar 2 1% 1 1% 5 3%
 4 Sistem e-Aduan 6 6% 11 6% 15 8%
5 My Bayar 0 0 0 0 0 0
6 Maklumbalas (FMS) 0 0 0 0 0 0
7 Lesen Online 0 0 0 0 0 0
8 OSC Online 0 0 0 0 0 0
9 Sistem Pertukaran Alamat Pos Cukai Taksiran 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 143 100% 174 100% 202 100%

Penerangan :
Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Perbandaran Taiping. Laporan Statistik Perkhidmatan Dalam Talian berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember bagi 2013