MENU
 

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian
 

Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian JAN 2012 PERATUS FEB 2012 PERATUS MAC 2012 PERATUS
 1 Sistem e-Aduan 8 80% 5  83% 4 100%
 2 Sistem e-Penyata  2 20% 0  0% 0  0%
3 Sistem e-Borang 0 0% 1  17% 0 0%
  Jumlah 10 100% 6  100% 4  100%

 

Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian APR 2012 PERATUS MEI 2012 PERATUS JUN 2012 PERATUS
 1 Sistem e-Aduan 5 83% 10  91% 6 75%
 2 Sistem e-Penyata 1 17% 1  9%  2 25%
3 Sistem e-Borang 0 0% 0  0%  0  0%
  Jumlah 6 100% 11  100% 8 100%

 

Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian JUL 2012 PERATUS OGO 2012 PERATUS SEPT 2012 PERATUS
 1 Sistem e-Aduan 8 80% 5  83% 2 66%
 2 Sistem e-Penyata  2 20% 0  0% 0 0%
3 Sistem e-Borang 0 0% 1  17% 1 34%
  Jumlah 10 100% 6  100% 3 100%

 

Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian OKT 2012 PERATUS NOV 2012 PERATUS DIS 2012 PERATUS
 1 Sistem e-Aduan 5 71% 3 75% 6 67%
 2 Sistem e-Penyata  2 29% 1 25% 2 22%
3 Sistem e-Borang 0 0% 0 0% 1 11%
  Jumlah 7 100% 4 100% 9 100%

Penerangan :
Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Perbandaran Taiping. Laporan Statistik Perkhidmatan Dalam Talian berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember bagi 2012