MENU
 

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian

 

 

 

Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian JAN 2011 PERATUS FEB 2011 PERATUS MAC 2011 PERATUS
 1 Sistem e-Aduan 17  89% 11  89% 11 84%
 2 Sistem e-Penyata  0  0% 0  0% 0  0%
3 Sistem e-Borang 2 1% 1  1% 2  16%
  Jumlah 19 100% 12  100% 13  100%

 

Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian APR 2011 PERATUS MEI 2011 PERATUS JUN 2011 PERATUS
 1 Sistem e-Aduan 11  64% 16 80% 13 81%
 2 Sistem e-Penyata 5  29% 3 15% 2  13%
3 Sistem e-Borang 1 7% 1 5% 1  6%
  Jumlah  17  100% 20 100%  16  100%

 

Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian JUL 2011 PERATUS OGO 2011 PERATUS SEPT 2011 PERATUS
 1 Sistem e-Aduan 10 83% 3 60% 10 84%
 2 Sistem e-Penyata  2 17%  1 20% 1 8%
3 Sistem e-Borang 0 0%  1  20%  1  8%
  Jumlah 12 100% 5 100% 12 100%

 

Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian OKT 2011 PERATUS NOV 2011 PERATUS DIS 2011 PERATUS
 1 Sistem e-Aduan 8 80% 6 86% T 78%
 2 Sistem e-Penyata 2 20%  1 14%  2  12%
3 Sistem e-Borang 0 0%  0  0%  0 0%
  Jumlah 10 100%  7 100%  9 100%

Penerangan :
Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Perbandaran Taiping. Laporan Statistik Perkhidmatan Dalam Talian berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember bagi 2011