MENU
 

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian
 

Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian JAN 2016 PERATUS FEB 2016 PERATUS MAC 2016 PERATUS
1 Pos Online 1245 92% 1087 90% 856 92%
2 Bank Islam 54 4% 49 5% 31 4%
3 Sistem e-Bayar 40 3% 35 3% 25 3%
 4 Sistem e-Aduan 16 1% 24 2% 19 1%
5 My Bayar 0 0 0 0 0 0
6 Maklumbalas (FMS) 0 0 0 0 0 0
7 Lesen Online 0 0 0 0 0 0
8 OSC Online 0 0 0 0 0 0
9 Sistem Pertukaran Alamat Pos Cukai Taksiran 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 1355 100% 1195 100% 931 100%

 

Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian APR 2016 PERATUS MEI 2016 PERATUS JUN 2016 PERATUS
1 Pos Online 749 90% 573 89% 687 88%
2 Bank Islam 67 7% 54 8% 72 9%
3 Sistem e-Bayar 12 2% 9 2% 11 2%
 4 Sistem e-Aduan 6 1% 7 1% 9 1%
5 My Bayar 0 0 0 0 0 0
6 Maklumbalas (FMS) 0 0 0 0 0 0
7 Lesen Online 0 0 0 0 0 0
8 OSC Online 0 0 0 0 0 0
9 Sistem Pertukaran Alamat Pos Cukai Taksiran 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 834 100% 643 100% 779 100%