MENU
 
Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian JUL 2016 PERATUS OGO 2016 PERATUS SEPT 2016 PERATUS
1 Pos Online 520 80% 423 76% 334 84%
2 Bank Islam 67 10% 50 10% 37 9%
3 Sistem e-Bayar 61 9% 71 12% 15 4%
 4 Sistem e-Aduan 10 1% 8 2% 10 3%
5 My Bayar 0 0 0 0 0 0
6 Maklumbalas (FMS) 0 0 0 0 0 0
7 Lesen Online 0 0 0 0 0 0
8 OSC Online 0 0 0 0 0 0
9 Sistem Pertukaran Alamat Pos Cukai Taksiran 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 658 100% 552 100% 396 100%