MENU
 
Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian OKT 2016 PERATUS NOV 2016 PERATUS DIS 2016 PERATUS
1 Pos Online 421 82%        
2 Bank Islam 52 10%        
3 Sistem e-Bayar 30 5%        
 4 Sistem e-Aduan 12 3%        
5 My Bayar 0 0        
6 Maklumbalas (FMS) 0 0        
7 Lesen Online 0 0        
8 OSC Online 0 0        
9 Sistem Pertukaran Alamat Pos Cukai Taksiran 0 0        
  Jumlah 515 100%        

Penerangan :
Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Perbandaran Taiping. Laporan Statistik Perkhidmatan Dalam Talian berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember bagi 2015