MENU
 

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian
 

Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian JAN 2014 PERATUS FEB 2014 PERATUS MAC 2014 PERATUS
1 Pos Online 1645 92% 1200 91% 1125 91%
2 Bank Islam 100 5% 95 7% 84 6%
3 Sistem e-Bayar 23 2% 10 1% 5 1%
 4 Sistem e-Aduan 10 1% 12 1% 12 2%
5 My Bayar 0 0 0 0 0 0
6 Maklumbalas (FMS) 0 0 0 0 0 0
7 Lesen Online 0 0 0 0 0 0
8 OSC Online 0 0 0 0 0 0
9 Sistem Pertukaran Alamat Pos Cukai Taksiran 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 1778 100% 1317 100% 1226 100%

 

Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian APR 2014 PERATUS MEI 2014 PERATUS JUN 2014 PERATUS
1 Pos Online 934 90% 978 91% 854 90%
2 Bank Islam 77 7% 82 6% 67 7%
3 Sistem e-Bayar 4 1% 2 1% 8 1%
 4 Sistem e-Aduan 14 2% 10 2% 10 2%
5 My Bayar 0 0 0 0 0 0
6 Maklumbalas (FMS) 0 0 0 0 0 0
7 Lesen Online 0 0 0 0 0 0
8 OSC Online 0 0 0 0 0 0
9 Sistem Pertukaran Alamat Pos Cukai Taksiran 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 1029 100% 1072 100% 939 100%