MENU
 
Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian JUL 2014 PERATUS OGO 2014 PERATUS SEPT 2014 PERATUS
1 Pos Online 825 90% 743 87% 801 87%
2 Bank Islam 65 7% 54 6% 72 7%
3 Sistem e-Bayar 15 2% 42 5% 34 4%
 4 Sistem e-Aduan 8 1% 10 2% 12 2%
5 My Bayar 0 0 0 0 0 0
6 Maklumbalas (FMS) 0 0 0 0 0 0
7 Lesen Online 0 0 0 0 0 0
8 OSC Online 0 0 0 0 0 0
9 Sistem Pertukaran Alamat Pos Cukai Taksiran 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 913 100% 849 100% 919 100%