MENU
 
Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian OKT 2014 PERATUS NOV 2014 PERATUS DIS 2014 PERATUS
1 Pos Online 647 91% 234 68% 185 66%
2 Bank Islam 32 5% 21 6% 32 11%
3 Sistem e-Bayar 21 3% 3 1% 5 1%
 4 Sistem e-Aduan 10 1% 87 25% 57 22%
5 My Bayar 0 0 0 0 0 0
6 Maklumbalas (FMS) 0 0 0 0 0 0
7 Lesen Online 0 0 0 0 0 0
8 OSC Online 0 0 0 0 0 0
9 Sistem Pertukaran Alamat Pos Cukai Taksiran 0 0 0 0 0 0
  Jumlah 710 100% 345 100% 279 100%

Penerangan :
Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Perbandaran Taiping. Laporan Statistik Perkhidmatan Dalam Talian berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember bagi 2014