Tidak Memuaskan tetapi Mengikut Jadual
40% (4 undi)
Tidak Memuaskan dan Tidak Mengikut Jadual
30% (3 undi)
Memuaskan dan Mengikut Jadual
30% (3 undi)
Total votes: 10