MENU
 

Pihak Pentadbiran Majlis Perbandaran Taiping tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan menerusi maklumat yang diperolehi melalui laman web ini. Harap Maklum..

Penafian Terjemahan

Terjemahan pada Portal Rasmi  Majlis Perbandaran Taiping adalah dibuat menggunakan proses berkomputer / sistem automatik daripada Google.

Pihak kami atau agensi, pegawai dan kakitangan kami, tidak akan mengesahkan kesahihan, kebolehpercayaan, atau  ketepatan maklumat yang diterjermahkan oleh sistem ini dan seterusnya kami tidak akan bertanggungjawab pada sebarang  kerugian kerana mempercayai dan bergantung kepada sistem ini sepenuhnya.
 

Hubungi kami, jika anda ingin memberi aduan mengenai kesalahan terjemahan.