MENU
 

1. AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974 (AKTA 133)

Seksyen 70 - Notis mengenai bangunan baharu.    

(1) Tiada seseorang boleh mendirikan bangunan tanpa mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pihakberkuasa tempatan.

(16) Bagi maksud – maksud seksyen ini dan seksyen 75 seseorang hendaklah disifatkan sebagai mendirikan sesuatu bangunan jika ia –

  • Memulakan kerja diatas tapak bangunan bagi bagi atau berkenaan dengan sesuatu bangunan baharu;
  • Menambah kepada atau mengubah mana – mana bangunan yang sedia ada.
  • Mengubahjadikan sesuatu rumah yang pada asalnya dibina bagi maksud kediaman kepada maksud – maksud lain;

2. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)

Akta bagi pengawalan dan pengawalseliaan yang sepatutnya mengenai perancangan bandar dan desa di Semenanjung Malaysia dan bagi maksud yang berkenaan dan bersampingan dengannya.

3. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)

Akta bagi menyusun semula dan menyatukan undang-undang berhubungan dengan kerajaan tempatan dan hanya terpakai bagi Semenanjung Malaysia sahaja

Nota :

Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini