MENU
 

 

1.   Undang-undang Kecil Iklan (MPT) 1983
2.   Undang-undang Kecil Iklan (MPT)(Pindaan) 1992
3.   Undang-undang Kecil Kedai Gunting dan Pendandan Rambut (MPT) (Pindaan) 2010
4.   Undang-undang Kecil Penjaja (MPT) 1983
5.   Undang-undang Kecil Lembu Kerbau Merayau (MPT) 1983
6.   Undang-undang Kecil Pengendali Makanan (MPT) 1983
7.   Undang-undang Kecil Perlesenan Tred, Perniagaan Dan Perusahaan (MPT) 1983
8.   Undang-undang Kecil Perlesenan Tred, Perniagaan dan Perusahaan (MPT)(Pindaan)  
      1998
9.   Undang-undang Kecil Kebersihan Awam (MPT) 1984
10. Undang-undang Kecil kebersihan Awam (MPT) (Pindaan) 1993
11. Undang-undang Kecil Pengawalan dan Pengawasan Tempat Makan (MPT) 1984
12. Undang-undang Kecil Mengawal Pasar Awam dan Pasar Swasta (MPT) 1984
13. Undang-undang Kecil Pasar Malam / Sehari (MPT) 1985
14. Undang-undang Kecil Larangan Merokok Dalam Panggung (MPT) 1985
15. Undang-undang Kecil Taman (MPT) 1986
16. Undang-undang Kecil Taman (MPT) (Pindaan) 2007
17. Undang-undang Kecil Perlesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MPT) 1987
18. Undang-undang Kecil Perlesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MPT)(Pindaan)
      2010
19. Undang-undang Kecil Kerajaan Tempatan (Iklan/Pilihanraya) (MPT) 1990
20. Undang-undang Kecil Perlesenan Anjing (MPT) 1991
21. Undang-undang Kecil Perlesenan Anjing (MPT) (Pindaan) 2010
22. Undang-undang Kecil Taman Margastua Idris Shah (MPT) (Fee) 1992
23. Undang-undang Kecil Taman Margastua Idris Shah (MPT) (Fee) (Pindaan) 1997
24. Undang-undang Kecil Taman Margastua Idris Shah (MPT) (FI) (Pindaan) 2005
25. Undang-undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan)(MPT) 1980 Di bawah Akta Kerajaan Tempatan
26. Undang-undang Kecil Tandas Awam (MPT) 1990
27. Undang-undang Kecil Vandalisme (MPT) 1992
28. Undang-undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah-Sarap (MPT)
     1992
29. Undang-undang Kecil Kawalan dan Penyeliaan Kolam Renang (MPT) 1996
30. Undang-undang Kecil Kerja Tanah (MPT) 1991