MENU

Sebut Harga 28 November 2018 (Kontrak Tahunan Penggunaan Jentera-Jentera untuk Kerja-Kerja Penyelenggaraan MPT Tahun 2019-2020)

SEBUTHARGA KONTRAK TAHUNAN PENGGUNAAN JENTERA-JENTERA UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN MAJLIS PERBANDARAN TAIPING BAGI TAHUN 2019-2020

Tarikh Mula : 28 November 2018
Tarikh Tutup : 5 Disember 2018

Attachments: 
Tender Ref: 
MPT/JK/S/98/18
Tender Closing Date: 
Rabu, 5 Disember 2018