MENU

KENYATAAN TAWARAN: 24 NOVEMBER 2017

Cadangan Kerja Penyelenggaraan Harian di Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Majlis Perbandaran Taiping Tahun 2018

Tarikh Mula : 24 Nov 2017
Tarikh Tutup : 14 Dis 2017

Attachments: 
Tender Closing Date: 
Khamis, 14 Disember 2017