MENU
 

Pembangunan Modal Insan:

Untuk memastikan kualiti penyampaian dapat dipertingkatkan ide. Ia banyak bergantung pada modal insan yang berilmu, amanah, bertanggungjawab dan berdisiplin. Modal insan yang sedemikian dapat menyumbang kepada pembaharuan dan penambahbaikan di dalam organisasi.

Kakitangan Majlis Perbandaran Taiping adalah dikehendaki menghadiri kursus yang berkaitan sepanjang tahun bagi memenuhi sasaran 7 hari berkursus dalam tempoh 1 tahun.