MENU
 

Sektor Penjaja

1. Bagaimanakah sektor penjaja dikendalikan?
MPT sentiasa memastikan para penjaja dapat menjalankan perniagaan dengan teratur dan terkawal. Banyak petak-petak ruang menjaja telah disediakan bagi mengawal dan menyelaraskan penjaja-penjaja yang sebelum ini agak berselerak dan menggangu keselesaan orang ramai.

2. Apakah penekanan yang diambil oleh MPT terhadap penjaja-penjaja tersebut?
Majlis juga menganjurkan beberapa siri kursus wajib untuk penjaja-penjaja dan pengendalian makanan dengan penekanan kepada konsep 5K iaitu:- :: Kebersihan :: Kesihatan :: Keselesaan :: Keindahan :: Kesopanan