MENU
 

  • jompay mpt

  • parking

  • i-tegur

  • jom bercuti

  • mpt

  • mpt

Poll

EKSA @ MPT

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

PELAKSANAAN EKSA DI MAJLIS PERBANDARAN TAIPING

 

OSC DALAM TALIAN

MANUAL OSC 3.0 PLUS (Klik Di Sini)

OSC 3.0 PLUS ONLINE (Permohonan secara dalam talian)

SENARAI SEMAK OSC
PERHATIAN! Hanya borang yang tersenarai di bawah sahaja yang diterimapakai untuk semakan Bahagian Pusat Setempat OSC, MPT seperti berikut: 

Klik Sini Untuk Semakan OSC @ MPT

Tag Cloud

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element